Bộ lọc khí Orion

Thông thường Máy sấy khí | Máy sấy khô giúp loại bỏ 90~95% lượng nước ngưng tụ có lẫn trong khí nén, và 5~10% còn lại sẽ được lọc tách loại bỏ bằng các Bộ lọc khí đường ống.

Việc lựa chọn model lọc, độ tinh khiết lọc và số lượng bộ lọc khí đường ống sẽ căn cứ theo thông số của máy nén khí cũng như yêu cầu chất lượng khí nén của thiết bị sử dụng khí nén cuối cùng (Bộ lọc khí nên chọn model có lưu lượng xử lý lớn hơn lưu lượng của máy nén khí).

Bộ lọc khí đường ống, hãng Orion – Nhật Bản, gồm 4 cấp lọc với độ tinh khiết tăng dần với hiệu suất lọc và hiệu quả xử lý tách nước, dầu và tạp chất lẫn trong khí nén lên đến 99,9999%:

– Bộ tách nước | Drain Filter, DSF-AL: cấp lọc 5 micron, hiệu suất lọc 99% với độ sụt áp < 0.05 kg/cm2. Model thông dụng: DSF75-AL, DSF150-AL, DSF200-AL, DSF250-AL, DSF400-AL, DSF700-AL, DSF1000-AL, DSF1300-AL1, DSF2000-AL1,..

– Bộ lọc thô | Line Filter, LSF-AL: cấp lọc 1 micron, hiệu suất lọc 99.999% với độ sụt áp < 0.05 kg/cm2. Model thông dụng: LSF75-AL, LSF150-AL, LSF200-AL, LSF250-AL, LSF400-AL, LSF700-AL, LSF1000-AL, LSF1300-AL1, LSF2000-AL1,..

– Bộ lọc tinh | Mist Filter, MSF-AL: cấp lọc 0.01 micron, hiệu suất lọc 99.999% với độ sụt áp < 0.1 kg/cm2. Model thông dụng: MSF75-AL, MSF150-AL, MSF200-AL, MSF250-AL, MSF400-AL, MSF700-AL, MSF1000-AL, MSF1300-AL1, MSF2000-AL1,..

– Bộ lọc khử mùi | Carbon Filter, KSF-AL: cấp lọc 0.003 micron, hiệu suất lọc 99.9999% vớ độ sụt áp < 0.09 kg/cm2. Model thông dụng: KSF75-AL, KSF150-AL, KSF200-AL, KSF250-AL, KSF400-AL, KSF700-AL, KSF1000-AL, KSF1300-AL1, KSF2000-AL1,..

1. Bộ lọc khí Orion – Nhật Bản  |   Lưu lượng xử lý < 25m3/phút

2. Bộ lọc khí Orion – Nhật Bản | Lưu lượng xử lý > 25m3/phútBộ lọc khí Orion, Clean Air System – Nhật Bản | Loại lưu lượng xử lý lớn

Phụ kiện kèm theo Bộ lọc khí Orion

4. Lõi lọc khí  |   Lõi lọc khí chính hãng Orion – Nhật Bản

 

Lõi tách nước

(5micron)

Lõi lọc thô

(1micron)

Lõi lọc tinh

(0.01micron)

Lõi lọc khử mùi

(0.003micron)

EDS-75 ELS-75 EMS-75 EKS-75
EDS-150 ELS-150 EMS-150 EKS-150
EDS-200 ELS-200 EMS-200 EKS-200
EDS-250 ELS-250 EMS-250 EKS-250
EDS-400 ELS-400 EMS-400 EKS-400
EDS-700 ELS-700 EMS-700 EKS-700
EDS-1000 ELS-1000 EMS-1000 EKS-1000
EDS-1300 ELS-1300 EMS-1300 EKS-1300
EDS-2000 ELS-2000 EMS-2000 EKS-2000

 

 


Bộ lọc khí Orion
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by WordPress and MasterTemplate